Edukacyjne układanki Montessori dla dzieci – dlaczego warto z nich korzystać?

W metodzie Montessori nacisk kładzie się na holistyczne podejście do rozwoju dzieci. Zakłada ona, że przez samodzielne zdobywanie nowych doświadczeń dziecko może uczyć się jeszcze efektywniej. Podczas nauki tą metodą duże znaczenie mają pomoce edukacyjne, a wśród nich prym wiodą układanki. Dlaczego warto z nich korzystać?

Pomoce edukacyjne Montessori – nauka przez zabawę

Opracowana przez lekarkę Marię Montessori metoda wychowawcza i edukacyjna zakłada, że rozwój dziecka powinien odbywać się wszechstronnie według koncepcji tzw. edukacji kosmicznej.

W procesie nauczania Montessori duże znaczenie mają odpowiednie pomoce edukacyjne, które pozwalają na połączenie ze sobą nauki i zabawy.

Wśród najpopularniejszych pomocy używanych w tej metodzie znajdują się układanki. Mogą być one używane nie tylko podczas nauczania w przedszkolach i szkołach Montessori, ale również przez dzieci korzystające z placówek publicznych.

Zalety korzystania z układanek Montessori

Do najważniejszych zalet korzystania z układanek w nauczaniu Montessori zaliczają się:
– Rozwój zdolności manualnych,
– Lepsza koordynacja ręka-oko,
– Pobudzenie kreatywności,
– Wsparcie dla koncentracji i zapamiętywania,
– Prostsze zdobywanie wiedzy,
– Możliwość łatwej naprawy błędów,
– Dobra zabawa na długi czas.

Układanki w metodzie Montessori – co wybrać?

W sprzedaży dostępne są różne układanki Montessori, które mogą być dopasowane do wieku dziecka.

Dla najmłodszych często wybierane są układanki w formie prostych elementów, na przykład do układania na kołku albo na podstawce. Bardzo popularne są również drewniane puzzle oraz układanki ze wzorami do odtworzenia.

U starszych dzieci używane są układanki, które mają więcej małych elementów, na przykład w geometrycznych kształtach, które układane są według wzorów na kartach.

Stosowane są również układanki na zajęcia matematyczne uczące dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, układanki botaniczne, anatomiczne.

Dla dzieci mających trudności z koncentracją polecane są natomiast układanki lewopółkulowe, które opracowane są tak, by wspierać zdolności umysłowe.